Еозинофилия

Референтни стойности

Нивата на еозинофилите в периферната кръвна картина се менят през онтогенезата на човека: при раждането са високи и постепенно техният брой намаля при възрастните хора.

За лекостепенна еозинофилия говориме когато имаме 350-1500 еозинофила/мл кубичен кръв, за средно тежка еозинофилия говориме когато има между 1500-5000 еозинофила/мл кръв, а за тежка еозинофилия когато имаме над 5000 еозинофила в милитър периферна кръв или над 3-5% от циркулиращите левкоцити са еозинофили.

Интерпретация на резултатите

Най-честите причини за за еозинофилията са:

 • Паразитни заболявания: трихенилоза, висцерална ларва мигранс, акарис пневмония, филариазис и други подобни
 • Алергични заболявания: алергична астма, сезонен ринит
 • Кожни заболявания: атопичен дерматит, екземи, уртикария, пемфигус, дерматитит херпетиформис
 • Белодробни еозинофилични заболявания: синдром на Льофлер /пулмонални еозинофил съдържащи инфилтрати/, хиперсензитивен пневмонит, аспергилоза, тропическа пулмонална еозинофилия, която се причинява от микрофиларии и синдрома на Чърг-Щтраус
 • Гастроинтестинални заболявания: инфламаторно чревно заболяване, алергичен колит, еозинофилен гастроентерит, хроничен панкреатит, особено рецидивиращ
 • Колагенози: дерматомиозит, прогресивна системна склероза, еозинофилен фасциит, хиперсензитивен васкулит
 • Малигнености: различни карциноми
 • Имунодефицит: синдром на Вискот-Алдрих, хиперглобулинемия Е, IgA дефицит, синдром на Незелоф
 • Хематологични заболявания: полицитемия вера, пернициозна анемия, миелофиброза, миелоидна метаплазия, хронична миелогенна левкемия
 • ХИВ инфекции
 • Лекарствени продукти /като странична лекарствена реакция/: хлорпромазин, арсен, златни соли, йодиди, пара-аминосалицилова киселина, сулфонамиди, цитокини и много други
 • Хипереозинофилни синдроми
 • Фунгиални инфекции
 • Други патологии: грануломатоза на Вегенер, еозинофилия-миалгия синдром, идиопатична адренална недостатъчност