Фекална еластаза

Референтни стойности

Под 100 гами/еластаза в 1 грам изпражнения говорят в полза на панкреасна недостатъчност. Граничните резултати между 100-200 гами/еластаза в 1 грам изпражнения трябва да се интерпретират в клиничния контекст на пациента.

Интерпретация на резултатите

Фекалната елестаза се ползва за определяне на екзокринната панкреасна функция. Еластазата се синтезира в ацинарните клетки на панкреаса. Клинично значима стеаторея не се наблюдава докато над 90% от гландуларната функция не се загуби.

Директният функционален тест /секретин-холецистокинин/ е златен стандарт при определяне на панкреасната недостатъчност, той е и с голяма специфичност и сензитивност. Обаче този тест е инвазивен и скъп, както и време консумиращ. Поради това определянето на фекалната еластаза е чудесен метод за установяване на средно тежка до тежка екзокринна панкреасна недостатъчност със сензитивност 73-100% и специфичност 80-100%, но при леко изразена панкреасна недостатъчност сензитивността на теста спада значително.

Воднистите изпражнения фалшиво понижават нивата на фекалната лестаза.