dRVVT

Референтни стойности

Времето на съсирека сравнено с нормалното референтно време на плазмата.

Интерпретация на резултатите

dRVVT се измерва като част от лабораторният пакет при определяне  на лупусният антикоагулант.  Както РТТ, така и dRVVT могат да се  определят като скрининг заналичие на лупусен антикоагулант.

dRVVT активира фактор Х, който в присъствието на фосфолипид активира тромбин. Ето защо dRVVT е в състояние да активира образуването на съсирек без наличието на фактори от вътрешната и ваншната коагулационна каскада.

Пролонгираното dRVVT може да се дължи на наличието на лупусен антикоагулант.

Наличието на хепарин ще повлияе  резултатите на теста.