D - dimer

Референтни стойности

Нормалните нива на D-dimer са под 500 гами/литър, стойностите се увиличават с напредването на възрастта и при бременност.

Интерпретация на резултатите

D-dimer се ползва масово за диагностиката на дисеминираната интраваскуларна коагулопатия (ДИК синдром), а също така за отхвърляне наличието на пулмонален емболизъм при нискорисковите пациенти.

D-dimer представлява деградационен продукт на кръстосано-свързания фибрин.

D-dimer се увеличива при всички състояния, които се придружават от повишено образуване на фибрин, като например хемостаза, тромбоза и тъканно възстановяване.

D-dimer повишени нива

·         Венозен тромбоемболизъм

·         Белодробен тромбоемболизъм – сензитивност 95%, но специфичност само 50%

·         ДИК синдром - D-dimer е маркер за наличие на фибринолиза в организма на пациентът

·         Хирургична интервенция

·         Травма

·         Изгаряне

·         Инфекции

·         Бременност и след раждане

·         Малигнитет

·         Остър миокарден инфаркт

·         Инсулт

·         Предсърдно мъждене

·         Съединително тъканни заболявания

·         Инфламаторно чревно заболяване

·         Тромболитична терапия

·         Хемолиза

·         Ухапване от змия и др.отровни за човека животни т.нар. хиперменоптера

·         Сърповидно-клетъчна анемия – при криза

·         Ренална недостатъчност

·         Сърдечна недостатъчност

·         Напреднала възраст на пациентът