Печат

Дезмопресинов тест

Референтни стойности

Вижте по-долу.

Интерпретация на резултатите

Дезмопресиновият тест е потенциално полезен при пациенти с хиперкортикозолемия, когато диференциалната диагноза е стеснена между болест на Къшинг и псевдо-Къшинг синдром. Приложението на дезмопресин стимулира отделянето на АСТН при пациентите с болест на Къшинг, но не и при пациентите с псевдо-Къшинг синдром.

Нива на базалният кортизол над 331 милимола/литър и увеличението на АСТН над 4 покомола/литър се използват като критерии за диагностиката на болестта на Къшинг.

Този тест обаче не е от полза когато диференциалната диагноза вклучва адренален синдром на Къшинг или ектопична секреция на АСТН.