Тест за цитомегаловирус

Референтни стойности

Негативни резултати, нормално. Позитивните култури трябва да бъдат интрепретирани в клиничният контекст на наличната патология.

Интерпретация на резултатите

Конгенитална цитомегаловирусна инфекция

Конгениталната цитомегаловирусна инфекция се предева на плода in utero, като честотата на патологията в индустриално развитите страни е 0.4-2.3% от всички новородени бебета. Около 40 000 бебета в САЩ се раждат с цитомегаловирусна инфекция, но само 10% от тях са симптоматични. Конгениталната цитомегаловирусна инфекция е най-честата инфекция, която причинява ментално изоставане при децата. Другите й последствия са: развитие на моторни дефекти, гърчова симптоматика и развитие на хореоретинит. Вероятността асимптоматичното бебе да развие горепосочените усложнения се движи между 5% и 17%.

За разлика от рубела, наличието на антитела към цитомегаловирус не предпазва новороденото от инфекцията и нейните усложнения.

Перинатална и постнатална цитомегаловирусна инфекция

Цитомегаловирусната инфекция може да бъде трансмитирана постнатално чрез хемотрансфузия, ако кръвта обаче не съдържа левкоцити такава трансимсия не е възможна. Този вид инфекция може да причини пулмонално заболяване или симптоматика поради увреждане на ретикулоендотелната система, но няма неврологичните поражения, което са характерни за конгениталната цитомегаловирусна инфекция.

ХИВ инфектираните новородени могат да придобият цитомегаловирусната инфекция след раждането си и имат сигнификантно по-голяма честота на прогресията на заболяването и развитие на цитомегаловирусно ЦНС заболяване.

Цитомегаловирусна инфекция при имунокомпрометирани възрастни

Цитомегаловрусната инфекция е честа опортюнистична инфекция при имунокомпрометираните пациенти. Най-често се засягат очите, гастроинтестиналният тракт, белият дроб и ЦНС.

Поради това, че цитомегаловируса както и вируса на ХИВ са имуносупресивни, те действат симултантно и имуносупресията при тези двойно инфектирани пациенти и по-тежка.