Vitamin B12

Референтни стойности

Те се движат между 143 и 1000 пикограма/милилитър.

Интерпретация на резултатите

Витамин В12 е кофактор на два ензима: 1) метионин синтетаза и 2) L-метионин-малонил-СоА мутаза.

Първият енизим катализира конверсията на хомоцистеин до метионин, а втория ензим катализира конверсията на металмалонил-СоА до сукцинил-СоА.

Нивата на витамин В12 е резонно да се изследват при наличие на: депресия, мегалобластна/макроцитна анемия, неврологични заболявания, фолатен дефицит, малабсорбция и гастроинтестинални заболявания, неутропения с хиперсегментирани нуклеуси на неутроцитите, витилиго, автоимунен хипотироидизъм, който понякога е придружен от пернициозна анемия.

Желателно е при изследване нивата на витамин В12 да се изследват едновременно нивата и на фолата в кръвта на пациента.

Нивата на витамин В12 се използват и в хода на теста на Шилинг, за установяване продукцията на интризинг фактора на пациентът.

Дефицита на витамин В12 се проявява клинично чрез промени в хематопоезата, нервната и карвиоваскуларната система:

·         Хематологични изменения: мегаболастна анемия; панципотения

·         Неврологични изменения: парестезии, периферна невропатия, демиелинизация по хода на гръбначния мозък (предимно задните колони); деменция, психози, нарушения в паметта

·         Кардиоваскуларни изменения: повишен риск от развитие на остър миокарден инфаркт и/или мозъчен инсулт

Причини за намалени нива на витамин В12

·         Неадекватна диета: повишена консумация на плодове и зеленчуци и намалена консумация на месни продукти

·         Неадектватна абсорбция на витамин В12:

o   Абнормални нива на интризинг фактор: пернициозна анемия

o   Тотална или частична гастроектомия

o   Болест на Крон или евентуално илеоектомия

o   Целиачно заболяване; тропическо шпру

o   Панкреасна недостатъчност: хроничен панкреатит, панкреасна фиброза

·         Взаимодействие с абсорбцията на витамин В12

o   Приложение на някои лекарства: неомицин, метформин, холхицин, етанол, Н2-рецепторни блокери, инхибитори на протонните помпи в стомаха

o   Бактериален свръхразстеж в червата

o   Наличие на някои чревни паразитози

·         Наличие на редки конгенитални заболявания:

o   Оротична анхидрия

o   Транскобаламин ІІ дефицит

o   Малфункция на кобаламиновите рецептори в илеума или т.нар.синдром на Имерсунд-Грасбек

o   Кобаламин F дефицит

o   Дефектна продукция на интризинг фактор

·         Друга патология:

o   Приложение на антиконвулсанти

o   Дефицит на фолиева киселина

o   Мултиплен миелом

o   Наднормено тегло в детска възраст

o   Хемодиализа

o   Екцесивно тютюнопушене

o   Бременност

Причини за повишени нива на витамин В12

·         Остри вирусни хепатити

·         Миелопролиферативни заболявания

o   Остри/хронични гранулоцитни левкемии

o   Миеломоноцитна левкемия

·         Полицитемия вера

·         Левкоцитоза

·         Приложение на орални контрацептиви

·         Приложение на високи дози вит А или витамин С

·         Уремия