Креатин киназа  - изоформи

Референтни стойности

Те са лаборатория специфични. Типично за диагностициране на ОМИ нивата на СК-МВ2 трябва да са равни или над 1 единица/литър, а съотношението СК-МВ2/СК-МВ1 равно или над 1.5.

Интерпретация н резултатите

СК-МВ фракците са налични в сърдечната мускулатура, като предоминира изоформата СК-МВ2 фракцията. След нараняване на кардиомиоцитите, тази фракция се излива в кръвообръщението където карбоксидепепептидаза – N елиминира терминалният лизин от М-субединицата й и СК-МВ2 се превръща в СК-МВ1 фракция, която на практика се изследва най-често у нас. Съотноншението между двете фракции се увеличава в хода на ОМИ, и това се наблюдава още в ранната еволюция на инфаркта.

Трябва да се знае, че пациенти страдащи от скелетно мускулни заболявания имат по принцип високи фракци на СК-изоформите също. От друга страна активността на ензима  карбоксидепепептидаза – N може да варира при отделните пациенти, което да се отрази на крайните резултати при това изследване.

В заключение: изследването на СК-изоформите е полезно при диагностицирнето на ОМИ, но ценността на находката отстъпва място на изследването нивата на тропонина.