Хромогранин А

Референтни стойности

Те са лаборатория специфични величини, защото отделните лаборатории ползват различни аналитични методи.

Интерпретация на резултатите

Хромогранин А представлява протеин, който се съдържа в секреторните гранули на невроендокринните клетки. 

Хромогранин А се съдържа в адреналната медула, панкреасните островни клетки, ендокринните клетки на храносмилателната система, както и в невроните на симпатикусовата нервна система. Хромогранин А се ползва като маркер за установяване на евентуалното наличие на нервоендокринни тумари вкл.карциноид, Хроногранин А е и потенциално полезен като серумен маркер за наличие на невроендокринна неоплазия.

Увеличени нива на Хромогранин А

Увеличените нива на Хромогранин А са средно сензитивен маркер за установяване наличието на гастроинтестинални невроендокринни неоплазии, но не е 100% специфичен за тяхното съществуване.

·     Гастроентерепанкреасни невроендокринни тумори

o  Гастрином

o  Феохромоцитом

o  Карциноидни тумори

o  Панкреасни острони тумори

o  Медуларен тироиден карцином

·     Неендокранни неоплазии

o  Хепатоцелуларен карцином

o  Рак на дебелото черво

o  Панкреасен аденокарцином

·     Ненеопластични гастроентеропанкреасни заболявания

o  Панкреатит

o  Инфламаторно чревно заболяване

o  Раздразнено дебело черво

o  Хроничен хепатит

o  Хепатална цироза

·     Подтисната киселинна стомашна секреция

o  Приложение на инхибитори на протонната помпа

o  Приложение на Н2 блокери

·     Други заболявания

o  Артериална хипертония

o  Сърдечна недостатъчност

o  Системен инфламаторен синдром

o  Хипертироидизъм

o  Хронично пулмонално обструктивно заболяване

o  Физически стрес

o  Гиганско клетъчен артериит

o  Ревматоиден артрит

 

o  Системен лупус еритематодес