С-пептид

Референтни стойности

Те зависят от използваният метод за анализ: деца – 0.4-2.4 нанограма/милимитър, а при възрастни – 0.5-2.5 нанограма/милилитър.

Интерпретация на резултатите

Нивата на С-пептид се използва при изследване на необяснени хипогликемични епизоди, както и в хода на терапията на захарния диабет.

Нивата на С-пептид са маркер на инсулиновата секреция.

Най-често нивата на С-пептид се ползват за отдиференциране на инсулинома от свръхтерапевтичната употреба на инсулин.  По нивата на С-пептид можем да съдим и за наличният инсулинов резерв в панкреаса на пациента, особено когато пациента има анти-инсулинови антитела или получава ендогенен инсулин. Наличието на С-пептид отразява наличие на ендогенна инсулинова секреция и може да се ползва и за разграничаване на захарен диабет тип-1 от захарен диабет тип-2, както и да се следи прогресията на захарен диабет тип-2. В ендокринната хирургия нивата на С-пептид се ползват за установяване жизнеспособността на трансплантираният панкреас.

Структура на проинсулин

С-пептид свързва веригите А и В на инсулина.

Проинсулина се разгражда на С-пептид и инсулин в бета-гранулите на панкреаса. При хиперсекреторни състояния се отделят в плазмата по-големи количества проинсулин. С-пептид се елиминира ренално, като поради това нивата му се увеличават при ренална недостатъчност.

Инсулинома срещу ятрогенна свръхтерапевтична употреба на инсулин

При инсулинома нивата на С-пептид и инсулин са повишени, при свръхтерапевтична употреба на екзогенен инсулин нивата на инсулин са повишени, но нивата на С-пептид са намалени.

Обаче употребата на орални антидиабетици ще увеличи нивата и на инсулин и на С-пептид, при тези ситуации се ползва уринен и серумен тест, за да е възможно да се ориентира клинициста.

Инсулинова секреция при диабетиците

При пациенти със захарен диабет тип-1 или няма установими нива на С-пептид или те са много ниски, докато при пациенти страдащи от захарен диабет тип-2 нивата на С-пептид са нормални или повишени, като с прогресията на захарният диабет тип-2 нивата и на инсулин и на С-пептид могат да намалеят.