Печат

Coccidioides антитела

Референтни стойности

Негативни

Интерпретация на резултатите

Coccodioidomycosis се развива след инхалация на спорите на Coccidioides immitinis, като повечето инфекции са епидемични. Годишно в САЩ се диагностицират около 100 000 нови случая от тази инфекция, като поливината от тях протичат субклинично. Най-честата клинична манифестация е пулмоналната – некомплицирани респираторни инфекции, дифузни пневмонии, асимптоматични нодули, пулмонални кухини и хронична фиброкавиторна пневмония. Възможни са и екстрапулмонални лезии вкл.менингит, като имунокомпрометираните пациенти са в повишен риск от развитието на екстрапулмонални лезии.

Кожен тест

Позитивният кожен тест показва наличието на настояща или преживяна инфекция. Предпочита се извършването на сферулиновият кожен тест, който не предизвиква развитие на антитяло реакция от организма на пациента. Анергията е често наблюдавана при наличие на прогресивно заболяване.

Антитяло тест

Установява се наличието на IgG антитела срещу ноксата.

Комплимент фиксационният тест се ползва за мониторане прогресията на заболяването или за проследяване отговора към терапията на тази микоза.

EIA теста прави разграничение между IgG & IgM отговора към мицелфазния антигени на гъбичката. Има добра сензитивност и специфичност – над 92%.