Коагулация, смесени тестове

Интерпретация на резултатите

Пролонгацията на коагулационните тестове може да е поради:

1.       Намалени ниво/активност на коагулационните фактори

2.       Наличие на антитела към коагулационните фактори: инхибиторни пептиди и други инхибиторни протеини

Смесените коагулационни тестове се ползват за отдиференциране между горните два сценария.

Ако пролонгацията на коагулационните тестове се коригира чрез добавяне на нормална плазма, това показва дефицит на някой колагулационен фактор/фактори и следва да се извърши скрининг за установяване на този дефицит.

Ако пролонгацията на коагулационните тестове не се коригира чрез добавяне на нормална плазма това означава наличие на циркулиращи антикоагуланти. Най-често се касае за лупус антикоагулант (неспецифичен инхибитор) или за специфични инхибитори напр.срещу фактор VІІ или фактор V.