Време за разтваряне на съсирека

Синоним

Скрининг за активността на фактор ХІІІ

Референтни стойности

Нормално негативни резултати. При патология резултатите се позитивират т.е.имаме отговор или „негативен“ или „позитивен“ скрининг.

Интерпретация на резултатите

Това е качествен тест, чрез който се установява тежък дефицит на фактор ХІІІ или т.нар.“фибрин стабилизиращ фактор“. Дефицита на фактор ХІІІ представлява рядко наследствено заболяване на коагулацията, което включва няколко подвида:

·         Фактор ХІІІА – тип І и тип ІІ

·         Фактор ХІІІВ дефицит

Дефицита на фактор ХІІІ може да се манифестира от раждането с кървене от пъпната връв на детето. Пациентите са в повишен риск от развитието на субмукозни или мускулни хеморагии, интракраниални хеморагии, които са главната причина за смъртността при тази патология, и от развитие на спонтанни аборти.

Има съобщения обаче и за наличието на придобит дефицит на фактор ХІІІ поради наличието на автоантитела срещу него, както и за намалена активност на фактор ХІІІ – има съобщения и за смесена патология: едновременно придобит лек дефицит на фактор ХІІІ съчетан с намаление на активността му.

Теста е положителен само при тежкостепенен дефицит, негативните резултати не изключват наличието на по-леки дефицити на фактор ХІІІ. Клинично по-леките дефицити не се проявяват често с хеморагии, защото около 5% от нормалното количество на фактор ХІІІ, ако са налични, са достатъчни за нормална коагулация.

Теста не се препоръчва като скринигов метод за наличието на този дефицит.