Печат

Хромогранин А

 

Референтни стойности

 Референтните стойности на Хромограин А зависят от методиката на изследването.

Интерпретация на резултатите

Хромогранин А представлява протеин, който се съхранява в невросекреторните гранули на невроендокринните клетки: установява се в адреналната медула, панкреасните островни клетки, ендокринните клетки на гастроинтестиналният тракт и в симпатикусовата нервна система. 

Хромогранин А се използва като имунохимичен тъканен маркер за наличие на невроендокринни тумори вкл.карциноид. Потенциално полезен маркер за установяване и на невроендокринни неоплазии.

Повишени нива на Хромогранин А се установяват при гастроендокринни и невроендокринни малигнености.

·     Гастропанкреатични невроендокринни тумори

o  Гастриноми

o  Феохромоцитом

o  Карциноидни тумори

o  Панкреасни осстровни тумори

o  Медуларен тироиден карцином

·     Не-невроендокринни неоплазии

o  Хепатоцелуларен карцином

o  Панкреасен аденокарцином

o  Рак на колона

·     Не-неопластични гастропанкреасни заболявания

o  Хроничен атрофичен гастрит

o  Инфламаторно чревно заболяване

o  Раздразнено дебело черво

o  Хроничен хепатит

o  Чернодробна цироза

·     Подтискане на киселиннната секреция на стомаха

o  Инхибитори на протонната помпа

o  Н2-блокери