Холинестераза

Референтни стойности

Холинестеразната активност е ниска след раждането и до навършване на първите 6 месеца от живота на новороденото, след което се увеличава постепенно с около 30% на година и достига активността както при възрастните в края на 5-тата година от живота на детето.

Интерпретация на резултатите

Съществуват два типа холинестераза: 

1.     Истинска, която се намира в еритроцитите, вегетативната нервна система и в моторните нерво-мускулни плочки

2.     Бутирилхолинестераза (псевдохолинестераза), която е локализирана предоминантно в адипоцитите, плазмата на пациент, черният дроб и гладката мускулатура

Намалени концентрации

Намалени концентрации на псевдохолинестеразата

·     Отравяне с препарати за растителна защита предимно органофосфати

·     Други интоксикации напр.с олово и въглероден окис

·     Генетични варианти

·     Чернодробно заболяване напр.при хроничен алкохолизъм

·     Метастазирал карцином

·     Малнутриция

·     Анемии

·     Остри инфекции

·     Миокарден инфаркт

·     Дерматомиозит

·     Бременност

Намалени концентрации на истинската холинестераза

·     Отравяне с препарати за разстителна защита

 

СУКЦИНИЛХОЛИН – при пациентите с генетични варианти на ниска холнестеразна активност този нерво-мускулен релаксант ще действа много силно и това може да е фатално за пациентът.