Печат

Общ холестерол

Референтни стойности

Референтните стойности на холестерола претърпяха изменения през последните 30 години, като понастоящем те са по ниски. От друга страна в отделните дръжави по света имат собствени референтни стойности за норма.

Интерпретация на резултатите

Нивата на общият холестерол са идентифициран рисков кардиоваскуларен фактор.

Обаче неговите нива са трудни за интерпретация защото са сбор от нивата на различните видове холестерол вкл.и на “добрия/кардиопратективен холестерол”.

Причини за елевацията на общият холестерол

·     Липопротеинемиите (Фредериксон типовете)

·     Холестаза: интра- и екстрахепатална

·     Остра интермитентна порфирия

·     Стероидна терапия вкл.употреба на анаболи и прогестини

·     Нефротичен синдром

·     Хипотироидизъм

·     Употреба на орални контрацептиви

·     Нормална бременност

·     Макроглобулинемия

·     Хронична бъбречна недостатъчност

Причини за намаление нивата на холестерола

·     Чернодробно заболяване

·     Малабсорбция

·     Малнитриция

·     Хипертироидизъм

·     Анемия

·     Хипобеталипопротеинемия

·     Болест на Тангиер: характеризира се с редукция в нивата на HDL-C < 5 mg/dLи нормални или повишени триглицериди. Причината за това е дефект в синтезата на мембранен транспортер (АВСА1), който представлява ключова стъпка в ИЗЛИЗАНЕТО на свободният холестерол от клетките на организма и поради това синтезата се пренасочва към синтезата на триглицериди. При пациентите се отчита натрупване на холестерол в тъканите, като езика/тонзилите на пациента може да са оранжеви на цвят или жълто-сиви на цвят

·     Синдром на Smith-Lelmi-Opitz: това е генетично унаследен синдром и се характреризира с микроцефалия и други дисморфни особености. Синтезата на холестерола е също увредена, като се натрупва в организма на паациента 7-дехидрохолестерол

·     ХИВ-инфекции