Хлорати в потта

Референтни стойности

Използва се т.нар.”потен тест” за установяването им, който трябва да се извърши в първите 48 часа от живота на новороденото бебе (като правило).

При деца под 6 месеца горнограничните нива са 30-59 mmol/L, а патологичните над тези стойности

При деца над 6 месеца горнограничните нива са 40-59 mmom/L, а патологичните над тези стойности

Интерпретация на резултатите

Кистична фиброза

Кистичната фиброза е най-често срещаното сериозно генетично заболяване при децата в западният свят, като честотата на патологията е 1 пациент на 3200 раждания, в Африка честотата на патологията е 1 пациент на 15 000 раждания.

Кистичната фиброза се манифестира с триадата от:

·     Малабсорбция поради панкреасна недостатъчност

·     Хронично супуративно белодробно заболяване

·     Забавено развитие на новороденото

Хроничното респираторно заболяване е главната причина за болестността и смъртността на патологията.

Диференциална диагноза на повишениет нива на хлоратите в потта на пациента

·     МЕТАБОЛИТНИ ПРИЧИНИ

o  Кистична фиброа

o  Фугосидоза

o  Болести на съхранението на глюкогена тип I

o  Мукополизахаридоза

o  Хипотироидизъм

o  Вазопресин – резистентен безвкусен диабет

o  Надбъбречна недостатъчност

o  Фамилна холестаза

o  Фамилен хипопаратироидизъм

·     ФАЛШИВО ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ПРИ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

o  Малнутриция

o  Атопичен дерматит

o  Ектодермална дисплазия

·     ЯТРОГЕННИ ПРИЧИНИ

o  Инфузия на простагландин Е1

o  Приложение на Топирамид

·     МЕТОДОЛОГИЧНИ ГРЕШКИ

o  Грешка в ккалкулацията