Печат

Хлорати в серума

Референтни стойности

Нормалните нива на хлоратите в серума са 95-100 mmol/L, при новородени в термин и доносени деца нормалните нива на хлоратите са малко по-високи 96-106 mmol/L.

Интерпретация на резултатите

Причини за повишени серумни нива на хлоратите

·     Хиперхлоремична метаболитна ацидоза – тук анионната дупка е нормална

·     Респираторна алкалоза – тук хидрогенните йони от интрацелуларното пространство навлизат в екстрацелуларната течност и бикарбонатите навлизат в еритроцитите срещу излизане на хлорат от тях, което минимизира екстрацелуларната алкалоза

·     Ренални заболявания

o  Пиелонерфирт

o  Кистично ренално заболяване

o  Обструктивна уропатия

o  Ренална тубулна ацидоза

·     Тежка дехидратация напр.диария или захарен деабет

·     Безвкусен диабет

·     Ятрогенни причини

o  Масирана кристалотерапия – приложение на натриев хлорат

Причини за намалени нива на хлоратите в серума

·     Ренални загуби

o  Приложение на бримкови диуретици

o  Сол-губеща нефропатия

o  Синдром на Бартер

·     Гастроинтестинални загуби

o  Постовяне на назогастрални сонди и продължителната им употреба

o  Пилорна стеноза

o  Синдром на Цьолингер-Елисън

o  Конгенитална хлорид-гудеща ентеропатия

o  Секреторна диария

·     Други причини

o  Метаболитна алкалоза

o  Хронична респираторна ацидоза

o  Конгестивна сърдечна недостатъчност

o  Свръххидратация

o  Неподходяща секреция на антдидиуретичен хормон

o  Свръхприложение на хипотонични разтвори

o  Обширки кожни изгаряния

o  Диетарни рестрикции

o  Болест на Адисън

o  Кистична фиброза