Комплемент, общ (СН50)

 

Референтни стойности

СН 50 в серума: 35-55 ед/мл

СН 50 в синовиалната течност: 20-40 едн/мл

АН 50: 75-170% от нормалното

Интерпретация на резултатите

СН50 и АН50 се използват за монирориране прогреса на имуностимулативната терапия, както и за установяване на дефицит на комплемента.

Тези тестове се ползват и за мониториране на болестната активност при пациенти страдащи от системен лупус еритематодес, гломерулонефрити и инфекции.

СН50 измерва ИНТЕГРИТЕТА НА КЛАСИЧЕСКИЯТ ПЪТ НА КОМПЛЕМЕНТА (С1 до С9), който не зависи от алтернативните пътища на комплементна активация.

АН50 измерва АЛТЕРНАТИВНИЯТ ПЪТ НА КОМПЛЕМЕНТА (не включва С1, С2 или С4).

И двата вида тестове не измерват нивата на отделните части на комплементната система на пациента.

Възможно е да съществуват множество комплементни дефицити, но за установяването им трябва да се назначат като второ изследване нивата на подозираният дефицит.

Комплемент С3 е “кръстовището” където се среща действието на класическият и алтернативен път на комплемента.