Карциноембриогенен антиген

 

Референтни граници

 Референтните стойности на карциноембрионалният антиген са метод зависими. При непушачи нивата са под 2.5 нанограма/мл,, а при пушачи нормалните нива са под 4 нанограма/мл.

Интерпретация на резултатите

Карциноембрионалният антиген или т.наречен “общ туморен маркер” или СЕА, се ползва, за да се установи отговорът на пациентите към хирургичната интервенция срещу тумора, или да се установи ефектът от провежданата химиотерапия.

Най-често се ползва при пациенти страдащи от рак на дебелото черво, но също така и при пациенти страдащи от рак на гърдата/белите дробове или други епителиални тумори. Някои серийни тестове на СЕА се ползват за установяване на ефектът от туморната резекция.

Употреба на общия туморен маркер

·     Детерминиране прогнозата на заболяването

·     Да се определи продължителността на живота на пациентът след резекцията на тумора

·     Мониторин на терапията при напреднало туморно заболяване

Състояния, при които нивата на общият туморен маркер се повишават

1.     Карциноми

a.    Карцином на колона-ректума: 70-80% сензитивност

b.    Карцином на панкреаса: 60-90% ссензитивност

c.    Карцином на белият дроб: 65-75% сензитивност

d.    Карцином на стомаха: 30-60% сензитивност

e.    Рак на гърдата при жени: 50-65% сензитивност

f.     Рак на овариите: 40% сензитивност

g.    Други карциномни локализации: 20-50% сензитивност

2.     Не-малигнени състояния

a.    Белодробен емфизем: 20-50% сензитивност

b.    Активен улцерозен колит: 20-30% сензитивност

c.    Алкохолна цироза: 25-70% сензитивност

d.    Остър/хроничен холецистит: 6-25% сензитивност

e.    Ректални полипи: 4-20% сензитивност

f.     Бенигнено заболяване на млечните жлези при жените: 4-15% сензитивност