Печат

Въглехидрат дефицитен трансферин

 

Референтни граници

Нормалните стойности на въглехидрат-дефицитният трансферин зависят както от метода на изследването му, така и от пола на пациента, защото нивата при жените са по-високи от тези при мъжете. Постменопаузните жени имат по-ниски нива на въглехидрат-дефицитният трансферин.

Интерпретация на резултатите

Хроничната употреба на алкохол редуцира нивата на въглехидратите (силовата киселина), която е свързана със серумният трансферин. Въглехидрат-дефицитният трансферин нормално представлява 5-10% от общото количество на трансферина в организма на пациентът.

Нивата на въглехидрат-дефицитният трансферин се увеличат при екцесивна консумация на алкохол, но не и при средно изразена алкохолна консумация или употреба на антиконвулсанти, антипсихотици или антикоагуланти. Биологичният полу-живот на въглехидрат-дефицитният трансферин е около 16-17 дни, като е необходим прием на поне 80 грама твърд алкохол/ежедневно поне седмица преди нивата му да почнат да спадат.

Макар и рядко нивата му се увеличават при неалкохолни черндробни заболявания, както и при някои редки генетични варианти отразяващи се в промяна на молекулата на трансферина или при въглехидрат-дефицитен трансферинов синдром.

Фалшиво позитивни нива се наблюдават при билиарна чернодробна цироза, хроничен активен хепатит и хепатоцелуларен карцином.