Печат

Йонизиран калций

Референтни стойности

При рН 7.4 свободният калций или т.нар.йонизиран калций е в границите на 1.14-1.35 милимола/литър

Интерпретация на резултатите

Йонизираният калций е абнормален при същите състояния, коит засягат нивата и на общият калций в организма на пациента, но нивата на йонизирания калций отразяват по акуратно нивата на биологично активният калций:

Калция съществува в 3 форми в серума на пациента: йонизиран калций (47%), протеин свързан калций (43%) и разтворими калциеви комплекси (10%). Около 80% от протеин свързаният калций е свързан с албумин, а 20% с глобулин. Калция формира комплекси с бикарбонатите, цитратите, фосфатите, сулфатите и лактатите. Около 20% от албумина се състои от глутаматна и аспартатна аминокиселини, които са отговорни за свързването на калция. 

Ацидозите предизвикват увеличение на свободният калций, докато алкалозите намалят нивата на свободният калций. При нива на Рн 7.4 47% от общият серумен калций е свободният или йонизиран калций, като се увеличава Рн на серума този % на йонизиран калций намаля постепенно и поради това острата респираторна алкалоза може да преципитира тетаничен пристъп поради рязко намаляне нивата на калция в плазмата на пациента. Системната ацидоза често се асоциира с остеомалация, защото ниското ниво на Рн взаимодейства с костната минерализация на новосформираните кости, а също и с образуването на активната форма на вит.Д в организма на пациента.