Калций екскреционен тест

Синоними

Калций обременяващ тест

Техника на извършването

Тя варира измежду отделните лаборатории, но има общи правила: пробите се взимат 2 пъти – веднъж преди и веднъж след обременяването с калций. Взима се едновременно и кръвна проба за креатинин, урея, пикочна киселина, калций и фосфор и проби от урината на пациента – за калций, креатинин, пикочна киселина, магнезий и цАМФ

Референтни стойности

250 мг за жени/дневно и 300 мг за мъже/дневно

Интерпретация на резултатите

Калций екскреционният тест се използва за установяване етиологита на болестите свързани с калциевата обмяна, както и като част от изследванията при нефролитиаза. Първично се ползва в хода на диференциалната диагноза на хиперкалциурията, която бива:

  • Абсорбтивна хиперкалциурия
  • Резорбтивна хиперкалциурия: първична, хиперпаратироидизъм, малигнитет, хипертироидизъм, ренална тубулна ацидоза
  • Ренална тубулна хиперкалциурия

Абсорбтивна хиперкалциурия

При абсорбтивната хиперкалциурия има плазмена нормокалциемия, повишена интестинална резорбция на калций и увеличена екскреция на калций чрез урината – това е най-честият тип на идиопатична хиперкалциурия. Увеличената интестинална абсорбция на калций увеличава общото количество на калций в урината и инхибира действието на паратироидният хормон, което води до повишена уринна екскреция на калций. Това се забилязва да е налично при интоксикация с вит.Д, при саркоидозата, както и идиопатично.

Абсорбтивната хиперкалциурия тип І се наблюдава при увеличана интестинална абсорбция на калций и персистира независимо от ниско калциевата диета, докато при абсорбтивната хиперкалциурия тип ІІ след нискокалциева диета намаля и уринната екскреция на ккалция. И при двата типа абсорбтивна хиперкалциурия има нормални нива на плазменият фосфор, докато при тип ІІІ абсорбтивна хиперкалциурия нивото на плазменият фосфор е намалено. 

Лечението и при тип І е приложението на тиазиди или Индапамин + калий съдържащи хранителни добавки, за да се редуцира нивото на уринният калций, както и да се увеличи костната плътност.

При някои пациенти с идиопатична хиперкалциурия се развива и ренална тубулна ацидоза поради вероятна калцификация на реналните папили.

Ренална тубулна хиперкалциурия

Калция се филтрира в гломерулите и масово реабсорбира в тубулите на бъбреците, предимно проксималните бъбречни тубули. При реналната тубулна хиперкалциурия им дефект в калциевата тубулна реабсорбция, която е с неизвестна етиология.

Първичен хиперпаратироидизъм

 

Паратхормона стимулира активността на цАМФ в бъбреците ето защо при този тест се измерва едновременно и нивото на цАМФ в урината, което позволява разграничаването на хиперпаратироидизма от другите форми на хипуркалциурия.