Astragalus

Показания за употреба

 • Хронични хепатити: вирусни и токсични
 • Имунодефицитни състояния
 • Хроничен гломерулонефрит
 • Левкопения
 • За намаляне на страничните реакции по време на химиотерапия по повод на онкологични заболявания
 • Минимални мозъчни дисфункции
 • След преживян остър миокарден инфаркт
 • Като допълнителна терапия при остър вирусен миокардит
 • Като допълнителна терапия при наличие на конгестивна сърдечна недостатъчност и хронична ренална недостатъчност
 • Като допълнителна терапия при херпес симплекс инфекции

Състав и действие

Astragalus съдържа:

 • Сапонини – астрагалозиди
 • Флавиноиди
 • Полизахариди
 • Кумарини
 • Микроелементи
 • Аминокиселини

Astragalus представлява антиоксидант, който инхибира образуването на свободни радикали, увеличава активността на супероксидната десмутаза и намаля активността на липид-пероксидазата.

Astragalus действа като имуностимулатор, който увеличава ефекта на ендогенно образуваният интерферон, а също така чрез подобряване на отговора на мононуклеарните клетки, както и чрез стимулиране на левкоцитната продукция.

Astragalus може да възстанови имунната функция или да я подобри в случаите на имунодефицит, но само приложени в ниски дози – високите дози Astragalus подтискат имунитета. Приложението на Astragalus води и до увеличаване пролиферацията и диференциацията на костно мозъчните стволови клетки, както и на прогениторните клетки, но този ефект е доказан само когато Astragalus се прилага венозно.

Astragalus предизвиква вазодилатация е увеличава силата на левокамерното изтласкване; притежава и антибактериална активност.

DL50 = 39 gr/kg

Лактационна категория – ІV

 

При все, че няма съобщения в научната литература за ефекта на Astragalus в периода на лактацията, от състава на дрогата и по-специално от съдържащите се в него кумарини, както и локоид /шваинсонин/ за които е доказано, че се излъчват в кърмата и са с токсичен потенциал и поради това могат да навредят на новороденото, при все че общият екстракт от билката е с широк терапевтичен профил, не е известно доколко кумулативната доза на тезъ съединения не е токсична за бебето. Ето защо класифицираме употребата на Astragalus в периода на лактация в категория ІV.