Active Image

Симулация >> имитиране на несъществуваща болест

Агравация >> преувеличаване стойността на наличната симптоматика (от мухата се прави слон)

Хипохондрия >> болния отдава прекомерно голямо значение на болежките си

 

ПП. Позволявам си само 3 реда по този въпрос, защото имаше болен с мултиплена морбидност (доц.Сапунджиев, гр.София, компютърен специалист), който е бил пациент на различни Колеги и му е била подадена информация, че страда едновременно от първите 2 състояния.