Хипервентилация

Под "хипервентилация" развираме свръхдишане, като наличната симптоматика се дължи на респираторната алкалоза и хипокапнията.

Остра хипервентилация

Това състояние се разпознава лесно, защото диагнозата е видима от пръв поглед.

Типично пациентите са млади жени, като хипервентилацията се преципитира от стрес, психоемоционална възбуда и/или силни емоции.

Най-честите причини за остра хипервентилация са:

 • Стресови реакции
 • Повишено общо безпокойство
 • Паник атаки
 • Фобия

По-редките причини за хипервентилация са:

 • Ацидотични заболявания
  • Диабетна кетоацидоза
  • Ренална недостатъчност
  • Салицилатно отравяне
 • Пулмонални заболявания
  • Бронхиална астма
  • Белодробен тромбоемболизъм
  • Плеврален излив
  • Спонтанен пневмоторакс
 • Вазовагални атаки
 • След абдоминална хирергия или раждане

Най-редките причини за хипервентилацията са:

 • Ацидотични заболявания
  • Бигванидиново отравяне/непоносимост
  • Наличие на интестинална фистула
  • Хирургични интервенции върху тънките черва и/или колона
 • Психиатрични заболявания
  • Хистерия
 • Други заболявания
  • Епилепсия
  • Остра порфирия
  • Феохромоцитом
  • Чернодробна цироза
  • Пилорна стеноза 

Понякога респираторната алкалоза представлява компенсация на метаболитната ацидоза, особено при младите диабитици и при салицилатното отравяне.

Бронхиалната астма се проявява и със стрес индуцирана диспнея. В болнични условия острата хипервентилация най-често е ятрогенна, преципитирана от абдоминална хирургия или раждане - в тези случаи хипервентилацията замества абдоминалното дишане и е протективна срещу появата на болков синдром от операцията или раждането. Диференциалната диагноза на болнично установената хипервентилация на първо място трябва да е с белодробният тромбоемболизъм.

Хронична хипервентилация

Хроничната хипервентилация се диагностицира по-трудно защото веднъж инициирана може да се сбърка просто с поредица от дълбоки вдишвания. 

Най-честата причина за хроничната ипервентилация е повишеното общо безпокойство.

По-редките причини за хроничната хипервентилация са:

 • Пулмонални заболявания
  • Бронхиална астма
  • Белодробен тромбоемболизъм
  • Бронхиална неоплазия
  • Дифузна пулмонална фиброза
 • Ренална недостатъчност
 • Психиатрични заболявания 
  • Фобия
  • Паник атака
  • Депресия
  • Соматизационно заболяване или синдром на Брикует
  • Хипохондиаза
  • Първични болести на поведението

 Най-рядко хроничната хипервентилация се причинява от:

 • Неврологични заболявания
  • Увреда на респираторните нерви
  • Повишено интракраниално налягане
 • Метаболитни заболявания
  • Конгестивна сърдечна недостатъчност
  • Персистираща хипоксемия
  • Чернодробна недостатъчност
 • Психиатрични заболявания
  • Шизофрения

Диагнозата на хроничната хипервентилация е клинична, защото няма надежден тест за установяването й, а се изследва общо състоянието на респираторната функция. Водещата симптоматика е скъсяването на дъха на пациентът съчетано с глад за въздух. Скъсяването на дъха се проявявя типично в покой и след психо-емоционално натоварване и по-рядко след физически усилия. Друга асоциирана симптоматика включва: повишена обща уморяемост, световъртеж, главоболие тремор, палпитации, изпотяване, дисфаия, гадене, диария и/или флатуленция. Най-честите психологчни симптоми са: повишеното общо безпокойство, депресията, лошата концентрация и когнитивните нарушения. често има парестезии по ръцете, пръстите и/или около устата. Тетанията е рядка находка, но е силно проявена ако е налична.

При снемането на анмнезата на пациентът ще ви направи впечатление честото прекъсване на говора му от наличната диспнея, както и появата на редишане. Установяването на състоянието на респираторната функция ще помогне за изясняване на диагнозата. Невинаги хроничната хипервентилация произлиза от нарушение в емоционалното състояние на пациентът. Физикалните находки могат да покажат евентуалното наличие на заболявания свързани с нарушения на вентилация-перфузия като белодробен тромбоемболизъм, бронхиална астма или наличие на паренхимно белодробно заболяване, по-рядко се касае за наличие на неврологично поражение на респираторните пътища, най-често на мозъчния ствол. Но най-чесите причини за появата на хронична хипервентилация са физиологичните заболявания като фобии, паник атаки и повишено общо безпокойство.