Видове подуване на гърдите

Подуване на цялата гърда:

 • Билатерално
  • Бременност
  • Лактация
  • Дифузна модуларност
  • Хипертрофия на гърдите
  • При мъже вследствие употреба на алкохол и/или лекарства
  • Остър лактационен мастит
 • Унилатерално
  • Хипертрофия на гърдите при новороденото
  • През пубертета
  • Унилатерална хипертрофия

Локализирано подуване на гърдата:

 • Бенигнено
  • Фиброаденома
  • Проста киста на гърдата
  • Липома
  • Плазмоклетъчни маститни изменения
  • Мастна некроза на гърдата
  • Туберкулозен абсцес на гърдата
  • Филоиден тумор на гърдата
 • Малигнено
  • Карцином на гърдата
  • Рядко сарком на гърдата или лимфомна инфилтрация на гърдата

 Подувания, които не са от гърдата, но изглеждат като гръдни подувания:

 • Ретромамарно заболяване
  • От заболявания на ребрата
  • Хронична емфизема
 • Хондрома на гръдната стена
 • Деформитети на ребрата
 • Болест на мондор