Печат

Визуална диференциална диагноза - гломусен тумор при възрастните

Гломусният тумор представлява бенигнена неоплазия, която произлиза от клетките на гломусните тела,  които  са висококонцентрирани в пръстите на ръцете и субингвиналният регион. Малките единични тумори са  честа находка, като  жените са по-засегнати от мъжете. Повечето пациенти са на възраст между  30-50 години. Субингвинаните гломусни тумори могат да се предстаавят кллинично с триадата:

Физикалният  преглед показва  наличие на малки червеникави или тъмно сини папули с  размер няколко милиметра в диаметър. Някои гломусни тумори се представят с лонгитудинлна еритронихия/нокътна фисура.

Има и фамилни верианти на гломусните тумори, които са свързани с хромозоми 11р21-22 и  енкодирани от гломусните гени.  Мултиплени глломусни тумори се  унаследявт автозомно  доминнтно и обикновено са ллокализирани по краката на пациента. Наблюдават се при млади пациенти. Неврофиброматозата тип 1 се представя с различни по размери гломусни тумори по пръстите на ръцете, които често са  болезнени.

 

На какво трябва да обърнете внимание

Нокът: малки червеникави папули по нокътното ложе. Възможно е и (както е показано по-горе) лекостепенно разцепване на нокътя.

Кожа: дискретни  синьо-червени папули-нодули, чиито размер може  да варира; могат да са сигментни или дисеминирани.

Диагностични перли

Нокът: теста на  Лове е чудесен диагностикум, но също така  и теста на  Хилдерт

Кожа: солитарни лезии, които са с тендеция за сливане и  са чувствителни на натиск и от студено + проксимлна болка. Мултиплените тумори може да са  безболкови.

Диференциална диагноза