Дълбоки венозни тромбози на пелвиса и краката

Клиничната картина на дълбоките венозни тромбози (ДВТ) варира между  напълно асимптоматично  заболяване и  phegmasia  cerrulea dolens.  Масивните венозни тромбози имат  за последствие развитие на акрални гангрени. 

Типичната ДВТ е лесно разпознаваема въз основа на унилатералният оток на крйника, ливидното обезцветяване, петехиите (които могат да прогресират до екстензивни субкутанни хеморагии) и чувствителността на подбедрицата при палпация.  Общите симптоми на патоогията обикновено не проминират, а и пулмоналнят емболизъм не е често усложнение. Субфебрилна температура, средно еевирано СУЕ  и левкоцитоза може да са налични.

Диагностичен подход

Ранната  диагноза може  да е трудна. В 50-60%  от случаите диагнозата се поставя след развитие на пумонален емболизъм, въз основата на физикален преглед.

Клиничните подозрения винаги  изискват извършването на допълнителни диагностични изследвания,  за да се докаже диагнозта или да се отхвърли. Понастоящем директната визуализация  на тромбите може да се извърши чрез  В-моде ултразвуково изследване (компресионен утрасаунд)  или цветен Доплер, които  имат диагностична акуратност от около 95%.

Цветен  дуплекс ултразвук на поплитеалната вена: левите снимки отразяват нормалната презентация на вената (синьо) и на артерията (червено);  десните снимки отразяват дълбока венозна  тромбоза  - пълно запушване на вената.

Плетизмографията е друг индиректен метод, който установява абнормалии във венозният поток   и спомага за отхвърлянето наличието на дълбоките венозни тромбози, но  диагностичната му акуратност не  е  известна.

Остра  илиофеморална  дълбока венозна тромбоза при 20 годишна пациентка - контрастната  материя  навлиза в голямата  вена сафена и  пудендалните вени  на отсрещтната страна (антеградна  флебография  от основата на крака).

Флебографията се изполлзваа предоминантно преди агресивната терапия като хирургична тромбектомия или фибринолиза.

Видове ДВТ на долните крайници

Най-често се наблюдава  ДВТ на подбедрицата, като колкото по-високо са засегнати вените  толкова по-голям е  риска от развитие на БТЕ, а също така от развитие на хронична дълбока венозна недостатъчност.

Тромбозите на вените на пелвиса, както и мултилевел тромбозите не се  предстаавят клинично еднозначно, особено когато има непълно запушване на вените.

Етиология

Тригери за  развитието на тромбози:

 • Травма
 • Хирургична интервенция
 • Бременност и раждане
 • Имобилизация
 • Продължително стоене прав
 • Венозна компресия  от аневризма, тумор илли хематом

 Предразпологащи фактори за  развитието на тромбозите са:

 • Възрастта
 • Предишни тромбози
 • Варикозни вени
 • Сърдечна недостатъчност,особено лекувана с диуретици
 • Наднормено тегло
 • Наличие  на маллигнитет
 • Употреба на  орални контрацептиви
 • Тромбофилични състояния