Микроваскуларни заболявания

Диабетна микроангиопатия

Диабетната микроангиопатия представлява късна компликация на захарният  диабет, която засяга предимно  ретината, бъбреците (глумерулосклероза на Kimmelsteil-Wilson) и краката на пациентът. Негативните последици от   диабетната микроангиопатия са: слепота, хронична бъбречна недостатъчност и ампутация на крайник.

Невропатията, микроангиопатията и мкроангиопатията регулярно съществуват заедно при наличието на диабетно стъпало и често е трудно да се разграничат. Наличието  на акрални улцерации предствлява признак на  ангиопатията, докато плантарните улцерации на местата подложени на натиск показват предоминантно наличие на невропатия.

Еволлюцията на патологията често се комплицира от отчетлива тенденция към инфекции. Фистулите и  остеомиелита на стъпалото   и средното ходило са честа находка. Увеличеният пермеабилитет на капилярите се деминстрира с помощта  на радиофармацевтични изотопии това изследване обяснява склонността към развитие  на оточен синдром (долната снимка).

Както се вижда при напредналите случаисе развиват аваскуларни области с тенденция към улцерации.

Livedo Reticularis & Livedo Racemosa

Livedo Reticularis представлява петниста цианоза с  ануларна конфигурация: около блед център причинен от  функционален вазоспазъм се развива цианоза.

Терминът Livedo Racemonica се използва, за да опише симптоматика породена от органични  аномалии на малките вени. Органичната форма, наречена още "ливидоиден васкулит"  често е придружена от микро улцерации на долните крайници и по-рядко  на горните крайници. Някои от тези пациенти са позитивни за наличие на антифосфолипидни антитела. Възможно е заангажирането  на ЦНС с малки церебрални инфаркти (синдром на Sneddon).

Пароксизмални хематоми на пръстите

Пароксизмални хематоми на пръстите или на ръката представлява на практика безобидно (но за пациента е алармиращо) състояние, което се развива поради локализирани  руптури на малки кръвоносни съдове (вероятно венули). Засегнати са  предимно жени на средна възраст. Хематомът се  развива спонтанно или след механично  дразнене в  един  пръст на ръката или по дланта й. 

След развитието на хематома се развива и остър болков синдром.

Резолюцията на  хематома  отнема 1-2  седмици. Това състояние не е свързано с наличието на хематологично заболяване и е  сравнимо със спонтанните  субконюнктивални хеморагии.

Tibialis atrerior syndrome

Този синдром се диагностицира когато остра оклузия на предната  тибиална артерия  има за последица   исхемична мускулна некроза  на предно латералната част на мускулите  на крака. Перонеална  парализа с падане  на крака  е  типичната  симптоматика. Този синдром може да  се наблюдава  след свръх физическо натоварване на крака, засегнати са предимно млади хора.