Аневризми на периферните артерии

Фузиформени и сакуларни аневризми

Тези типове аневризми  типично заангажират следните периферни  артерии  (по  ред на намаляща вероятност):

  • Поплитеална артерия
  • Обща феморална артерия
  • Илиачна  артерия
  • Субклавикулрна артерия

Често засягането е биатерално или мултифокалнонапр.комбинация от аневризма на  абдоминалната аорта + аневризма на  поплитеалната артерия.  Дилатиращата атеросклероза (дилатиращата артериопатия) често води до развитие на аневризматична  дилатация на артериални сегменти.

 

Клинични находки

Водещата клинична находка е папируемата, пулсираща маса. Често обаче медицинското внимние се заангажира при поява на анеризмалните компликации, при все че за разлика от аортната аневризма, при аневризмите на  периферните артерии се  наблюдава рядко руптуриране.

Рекурент емболлизацията от тромби формираани от аневризмата предствлява сериозен медицински проблем. Компресията на прилежащите вени може да причини остра  венозна  стааза, която да завърши с развитие на дълбока венозна тромбоза.

Диагностичен подход

Когато аневризмалният сак е изпъллнен с кръвен съсирек аневризмата лесно може да се пропусне наличието на   аневризма  дори  при  извършването на ангиография. Калцификационната външна обвивка видима при  аневризмата на абдоминалната аорта, често липсва напълно при аневризмата  на периферните артерии.

Използването на ехография установява добре наличието на аневризма на периферните артерии, както и наличието на мурални съсиреци (долната фотография):

Патогенеза

Фузиформените и сакуларни аневризми са предимно атеросклеротични като генеза.

Други етиологии  могат да бъдат: конгенитални (в основата на  церебралните артерии), травматични, микотични и постстенотични.

Компресионният синдром  може да  предизвика  поява на аневризма поради хронично травматично  увреждане на артериалната стена. Този синдром трябва да бъде обсъден при млади хора с аневризма на  поплитеалната артерия или на субклавийната артерия  (thoracic-outlet sundrome).