Хромозомни заболявания

Синдром на Даун

 • Генетичен дефект:
  • В 95%  от случаите се касае  за  тризомия 21
  • В 4% за транслокация на Робертсон
  • В 1% за мозаицизъм
 • Характеристика на патологията
  • Тежкостепенна ментална ретардация
  • Проблеми с епикраниалните  зараствания
  • Типичен фациес
  • Конгенитални кардиални дефекти като: атриовентрикуларен септален дефект и  валвулопатии
  • Компликации:
   • Остра лимфоцитна левкемия
   • Болест на Алцхаймер

Синдром на Едуард

 • Генетичен дефект
  • Тризомия  18
  • Мозаицизъм
 • Характеристика на патологията
  • тежкостепенно изоставане в  менталното развитие
  • Крака като ракети
  • Конгенитални  сърдечни дефекти и  ренални дефекти

 Синдром на Патау

 •  Генетичен дефект
  • Тризомия 13
  • Мозаицизъм
  • Транслокация 13-14
 • Характеристика на патоллогията
  • Тежкостепенна метална ретардация
  • Микроцефалия
  • Дефекти по устните  и мекото небце на пациентът
  • Полидактилия

Синдром на Прадер-Уили

 • Генетичен дефект
  • Делеция на  хромозома 15q
 • Характеристика на  патологията
  • Ментална  ретардация
  • Наднормено тегло
  • Хипогонадизъм

Синдром на Ангелман

 • Генетичен дефект
  • Делеция на  хромозома 15q
 • Характеристика на патологията
  • Щастливо дете - неподходящ смях и  усмивки
  • Ментална ретардация

"Кри ду кат" синдром

 • Генетичен дефект
  • Делеция на късото рамо на хромозома 5р
 • Характеристика на патологията
  • Металнаретардация
  • Микроцефалия
  • Крясъци като мяучене на котка

Синдром на Клайнфертел

 • Генетичен дефект
  • 47 XXXY - единични  телца на Бар
 • Характеристика  на патологията
  • Атрофични тетиси
  • Висок ръст на пациентите
  • Гинекомастия
  • Мъжки инфертилитет
 • Лабораторни находки
  • Намален тестостерон
  • Намалени FSH & LH

Синдром на Търнър

 • Генетичен дефект
  • Частична  или пълна  монозомия на Х хромозомата, без телца на Бар,  кариотип 45 ХО
 • Характеристика на  патологията
  • Нисък ръст  на  пациентът
  • Къс врат на пациентът
  • Коарктация  на  аортата
  • Първична аменорея 
 • Лабораторни находки
  • Намален естроген
  • Увеличен FSH & LH

Fragile X синдром

 • Генетичен дефект
  • Увеличен брой на CGC генерира фамилна ментална ретардация тип 1, загеснати са гени с локализация на  Х-хромозомата
 • Характеристика  на патологията
  • Ментална ретардация
  • Макроорхидизъм
  • Големи уши и долна челлюст
  • Пролапс на митралната клапа
  • Хиперекстекстензивни стави