Остър аксиларен абцес

Един остър аксиларен абцес може да бъде разпознат чрез добре. определените му признаци на локално възпаление, обикновено придружени от общи признаци на пирексия, обилно изпотяване и отпадналост. Пациентът трудно придвижва ръката от засегнатата страна, а често има и паронихия.

Най-честите причинители на остър аксиларен абцес са Стафилококите и по-точно Стафилококус ауреус, останалате по-редки причинители са смесени анаероби, често смесени със сапрофитна флора от кожата над абцеса. Често този вид ацес хронифицира и се самодренира навън.

Рядко (при имунокомпрометирани пациенти предимно) процесът заема цялата аксила  (empyema necessitans). Понякога също така процесът се разпространява към съответната страна на белия дроб, който също се възпалява, но лезиите се визуализират най-добре чрез обзорна графия на дроба.