Смесени състояния

Рефлексните симпатикусови дистрофии могат д азасегнат горните и долните краници на пациентът, когато са засегнати горните крайници синдрома се обозначава като "рамо-ръка". Това състояние се характеризира с болков синдром, подуване и ограничаване движенията на крайника на пациентът, а също така с вазомоторни и дистрофични кожни изменения, които най-често засягат пръстите. Тази патология може да е следствие на нервни нарушения напр.след травма или след преживян остър миокарден инфаркт, но при половината от случаите не може да се установи етиологията. В късните еволюциенни стадии може да се развият и контрактури.

ХИПЕРТРОФИЧНА ПУЛМОНАЛНА ОСТЕОАРТРОПАТИЯ - могат да се засегнат много места, но особено често пораженията са в лактите, китката и пръстите на ръката. Началото на болковият синдром често е внезапен и е придружен със сковаване и мускулна слабост, може да има чувсствителност при палпация на дисталните кости, която е придружена. от радиографски изменения характерни за периостита. често са налични и барабанни пръсти. Тази патология е асоциирана най-често с малигнитет на белият дроб, плеврата или диафрагмата, но може да е и бенингена на хаходка или хередитарно унаследена. Обикновено измененията са симетрини и билатерални. Засегнати са само горните крайници едновременно със синдрома на Панкоаст. и аортна аневризма. Подобни изменения. на периостит + барабанни пръсти. асоциирани с изтъняване.  на кожата, особено на скалпа, могат да се. развият скоро след пубертета при синдрома на ПАХИДЕРМОПЕРИОСТОЗАТА. Състоянието е бенигнено и. постепенно става неактивно. след няколко години.

ФИБРОМИАЛГИЯ - фибромиалгията е синдром с неизвестна етиология, който се манифестира с епизодични болки и нежна мускулатура на горната част на тялото вкл.ръцете. Влошава се при стрес. тези симптоми на пациентът не са консистентни със специфични мускулно скелетни деформитети.