Алкохол и зовисимост към него

Много хора си признават, че са. зависими от алкохола, но други хора не си признават това по никакъв начин.

Съществуват различен брой клинични презентации, които ако са налични лекарят трябва да се осведоми внимателно относно употребата на алкохол от пациента, напр.хематемеза, мелена, травми на главата, спонтанни падания, жълтеница, паник атаки, амнестични състояния и пътни инциденти/домашно насилие. 

При сблъскване с алкохолна. зависимост лекарят трябва да каталогизира внимателно алкохол-асоциираните проблеми: медицински, социални и психиатрични.

Полезно е да се знае, че една алкохолна единица е еквивалентна на една чаша от 250 мл 13%-нтно вино. Консумацията над 14 алкохолни единици на седмица при жените и 21 алкохолни единици на седмица също при. мъжете определя пациента като алкохолно зависим.

Трябва да бъдат разграничени алкохол-свързаните проблеми от алкохолната зависимост. Синдрома на алкохолна зивисимост се състои от:

  • Симптоми на алкохолна абстиненция - тремор, изпотяване, делир или повишено общо безпокойство
  • Настъпване на. успокоение след прием на твърд алкохол - това означава, че пациентът приема алкохол специално, за да тушира/минимизира симптомите на алкохолна абстиненция
  • Наличие на "алкохолен толеранс" - в процеса на алкохолна консумация неизбежно в един момент се развива тахифилаксия към алкохола и това налага приема на все по-големи количества алкохол от пациентъът, за да постигне един и същи ефект
  • Наличие на стериотипни навици за алкохолна консумация, които доминират над навиците свързани с ежедневната социална активност на пациента
  • Бързо ново пристрастяване към консумацията на алкохол след известно лечение по повод на алкохолизъм - наличие. на нови тежки запои след период на абстиненция

МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ породени от злоупотребата с алкохол включват: гастроинтистинално дразнене и. евент.кървене, чернодорбна цироза, епилептични епизоди, инциденти в дома или на работата, фрактури,  остеопороза, гинекомастия, тестикуларна атрофия, супресия на имунитета, нефропатия, развитие на панкреатит и захаран диабет.

ПСИХИАТРИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ асоциирани с повишената консумация на алкохол са: повишено общо безпокойство, паник атики, агарофобия, дисфория, занемаряване на външния вид на пациента, самонаранявания, делириум тременс, амнезия, алкохолни халюцинации, енцефалопатия на Вернике и деменция.

СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ са както следва: неспособност да прецени адекватно своите финанси и изпадане в задлъжнялост, проблеми в семейството/връзката и на работното място и домашно насилие.

Един или повече от горепосочените проблеми могат да се появят неочаквано, без предизвестие при алкохолици, които дотогава са нямали никакви оплаквания и са били социално адекватни и често добри професионалисти.