Симптоми, които не трябва да се игнорират - промени в гърдата

Внезапна поява на лоимфаденопатия, кожни изменеия по гърдите или зърното подсказват наличието на рак на гърдата. това се отнася както за. жените, така и за мъжете.

Детайлно описани тези промени включват:

  • Спонтанно чисто или кърваво течение от едно от зърната на гърдата с или без наличие на лимфаденопатия
  • Внезапна ретракция на едно от зърната на гърдите
  • Промяна в размера или формата на. гърдата
  • Ретракция на кожата на гърдата
  • Персистентното зачервяване на зърното е известно като "болест на Паджет на зърното" или "болест на Паджет на гърдата" е радко срещана патология, но в 5% от случаите под него може да се крие и малигнитет около зърното
  • Локализирана червенина по гърдите
  • "Кожа като портокал" на гърдата трялва да ни наведе за мисълта относно евентуална налична неоплазия

Което и да е от горните изменения да е налично, самостоятелно или в комбинация, това е мандаторна находка изискваща извършването от лекаря на по-нататъшни изследвания, за да се отхвърли или потвърди евентуално рака на гърдата.