Зачервените очи на пациентът, често са породени от локални или системни причини.

ОСТРИЯТ КОНЮНКТИВИТ има мултиплена етиология; конюнктивата е възпалена и има наличен блед. пръстен около корнеалната връзка. Няма болка и фотофобия; зрението не е нарушено.

CHEMOSIS - това е възпаление, което може да доведе до оток на конюнктивата, най-често се наблюдава при тироидни заболявания.

КОНЮНКТИВАТА КАТО ПРИЗНАК ЗА НАЛИЧНА АНЕМИЯ - на горната снимка е показана конюнктива при афро-караибски негър, капилярите на нокътното ложе на екзаминатора служат като контрола.

 

 VERNAL CATARRH представлява манифестация на сезонният алергичен конюнктивит.

РОЗОВ КОНЮНКТИВИТ - наблюдава се при пациентите от негроидната раса; тоза пациент не страда от анемия! Капилярите на нокътното. ложе на извършващият прегледа служат като контрола.

КОНЮНКТИВАЛНИТЕ ХЕМОРАГИИ - малки емболи, които се генерират и при инфекциозен ендокардит запушват конюнктивалните съдове в долният форникс, често се наблюдава и абножрмално кървене от незапушените конюнктивални кръвоносни съдове.

БИЛАТЕРАЛНИ СУБКОНЮНКТИВАЛНИ ХЕМОРАГИИ - те могат да се развият спонтанно при здрави пациенти без видима причина, но могат и да се наблюдават при продължително кашлене, повръщане или асфиксия. Също така може да са последствие на тромболитична терапия или кръвни дискразии.

 

ЕПИСКЛЕРИТ ПРИ СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС - зачервеността се вижда по вътрешната лимбична област, а разширените съдове лежат между конюнктивата и склерата. Няма секрети от окото. Измененията обикновено са сегментни, покриващи един или два квадранта и често се наблюдават и при ревматоиден артрит, колагенози и болест на Райтер. Еписклерита може да е асоцииран с наличие на. болков синдром, но зрението не се засяга. На долната фотография виждате един драматично протичащ еписклерит при дете с рецидивиращ полихондрит, асоцииран със сухота в гърлото, зачервени очи и нос.

 

АБСОЛЮТНА ГЛАУКОМА - тя е последица от нелекувана остра. унилатерална глаукома, което е довело до загуба на зрението на пациента.

УВЕИТ И ГЛАУКОМА с лимбални инекции - инекциите се наблюдават около лимбуса. При ирита има наличен болков синдром, фотофобия и нарушение на зрението (най-често замъглено дрение). Увеита може да е породен от системна патология като например: хронични инфекции като сифилис, лаймска болест и туберкулоза; паразитни заболявания като токсоплазмоза; хронични грануломатозни заболявания като саркоидоза; хронично инфламаторно чрено заболяване и серонегативни артрити като анкилозиращият спондилит.

 

КОРНЕАЛНА ОПАЛЕСЦЕНТНОСТ вторична на трахома - горните тарзални белези породени от епидемична трахома водят до промени в клепачите.

 

КАТАРАКТА И ПТЕРИГИУМ - наличието на катаракта поражда бяла опалесценция на лещата на окото, ранната катаракта се установява лесно ако. разпологате с лупа като централна поларна катаракта. Катарактата може да е конгенитална, поради напреднала възраст на пациента, вторична на очна травма или йонизираща радиация или може. да е компликация на захарен диабет, хипокалциемия илои офталмологична (локална) кортикостероидна терапия. Птеригиума представлява бенигнено разширение на кръвоносните съдове и фиброзната тъкан, което се разпространява във външното око и става сигнификантно едва когато в процеса е въвлечена и корнеята и зрението започва да страда.

РАЦИАЛНА МЕЛАНОЗА НА КОНЮНКТИВАТА - кафявата пигментация може да се наблюдава при здрави хора от негроидната раса и при арабите.

АРГИРИЯ - бедуините имат т.наречените "черни очи": и конюнктивата и склерата са засегнати, но горната снимка отразява окото на пациент, който дълги години е прилагал капки от сребърен нитрат в окото си по повод на очни зачервявания асоциирани с климатични състояния. Индустриални експозиции, както и приложението на лекарства съдържащи сребърни соли могат също да ддоведат по появата на аргирия.

МЕЛАНОЗА НА КОНЮНКТИВАТА -  това не е клинично сигнификантна. находка и варира измежду хората от различните раси, но при всички положения не трябва да се пропуска евентуалното наличие на меланом.

ЖЪЛТА СКЛЕРА И НОКТИ при холестатична жълтеница - холестатичната жълтеница може да се установи и по. измененията в. нокътното ложе, а също и по склерите където се отлага билирубина. Трябва да се знае, че при очните изменения асоциирани с жълтеницата бледността на склерата зависи от силата на свелтината, с която се изследва тя. Ноктите на пациентът може да са наръбени в резултата от хроничния пруритус асоцииран с жълтеницата.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОХОНДРОЗА (АЛКАПТОНУРИЯ) - пациентът и неговият брат страдат от преждевременна дегенерация на ставите; има депозиция на кафява материя в лимбуса и птеригиум. Това депозиране на кяфяв пигмент може да се дължи на натрупване на мед при болестта на Уилсън или на железни соли, а по рядко и на сребърни соли. Цялата склера може да е кафява.

СИНЯ СКЛЕРА поради наличие на тип I остеогенезис имперфекта - ювенилият аркус е честа и засега необяснена от патофизиологична гледна точка находка. Трябва да се изключат липидни аномалии. Синият цвят на склерата се дължи на редукция нивото на колагена в склерите, но тази редукция се наблюдава и в други органни системи ето защо пациентът на първо място трябва да се провери за наличеето на валвулопатии. При жените се наблюдава преждевременна остеопороза и производните на нея фрактури.

ХЕТЕРОХРОМИЯ - тази находка може да се дължи просто на използване на очни лещи, на родова травма, рекурент преден увеит или синдром на Waardenburd's.