Печат

Пулсиращият черен дроб

Не е рядкост чернодробните пулсации, при палпация, да се сбъркат с пулсираща интраабдоминална туморна маса.

Най-честите причини за наличието на пулсиращ черен дроб са стенозите на митръалната или трикуспидалната клапи на сърцето, които са породили наличие на сърдечна недостатъчност. Възможно е с пулсациите на черният дроб да има наличие и на цианоза, оток на краката и асцит.

Трябва да се знае, че не всеки пулсиращ черен дроб отразява сърдечна патология, защото макар и рядко, той може да е просто трансмитер на пулсациите на дясната камера на съ рцето, когато тя е разширена.