Трансмисия на пулсациите на абдоминалната аорта през абдоминални туморни маси

При наличие на големи интра-абдоминални или ретроперитонеални солидни туморни маси, които персисстират над аортата е възможно да настъпи. инхибиране на трансмитираните аортни пулсации. Типични примери за това са карцинома на стомаха, карцинома или кистата на панкреаса и големите овариални кисти. Понякога, макар и рядко, целият абдомен е пълен с кистични туморни маси и е трудна да се разграничи наличието на тези туморни маси и евентуалното наличие на асцит.

Тогава на помощ ни идва перкусията на абдомена: при наличие на асцит има притъпление по фланговете на перкутирания абдомен (пациентът е легнал по гръб), а при туморните маси има централно притъпление при перкусия също, освен притъплението по фланговете, както при наличието на асцит.