Проминираща аорта

Пулсациите на нормалната аорта могат нормално да се почувстват в областта между ксифоидният израстък и бифуркацията на аортата на нивото на 4-ти лембален прешлен, по линията която свързва илиачните кости - около 2 сантиметра под и нас пъпа.

При атеросклеротични и хипертензивни пациенти пулсациите, които се усещат в горепосочената област произлизат от аортата и дали аортата е аневризмална или не.

Можем обаче да поставим два пръста обхващащи двата края на абдоминалната аорта, водим се от. тактилно усещаните пулсации, и ако има разстояние от 3 и повече сантиметра между пръстите тогава имаме данни за аневризмално разширена аорта.

При възрастни пациенти, с подозрение за наличие на аортна аневризма, ултразвуковата визуализация на аортата или КТ й томография измерват аортата акуратно.