Мигренозна аура

Мигрената засяга около 10% населението на света. Най-често се наблюдава така наречената "обща мигрена" или мигрена без аура, която протича с главоболие, обикновено унилатерално в асоциация с фотофобия, гадене и повръщане. Едва 1 от 10 страдащи от мигрена има класически мигренозни. пристъпи (мигрена с аура), при която всичките атаки се предхождат от симптоми, които обикновено са позитивни т.е. свръхчувствителна проява на нормалната сензитивност на пациента или с други невролигични феномени, които са породени от фокални. алтерации на нормалната мозъчна функция.

Най-често се наблюдава т.нар."визуална аура", която се представя класически с черно-бели пресечени линии (светкавици) в част от зрителното поле на пациента. Другите видове аура включват комплексно нарушение на някои функции като например на обонянието на пациента, афазия или сензомоторни дисфункции на част от тялото на пациента. Аурата може да продължи най-често от няколко минути до 1 час.

Ако симптомите на аурата са негативни като напремир загуба на моторна функция или развитие на парализа трябва да се позодират мигренозни компликации като напр.развитие на мигренозен инфаркт.

Други патологии които могат да имитират мигрена-подобни симптоми включват церебралните атриовентрикуларни аномалии и синдромите асоциирани с наличие на антикардиолипинови антитела (тромбофилиите) вкл.синдрома на Hunghes или рядкото автозомно доминантно фамилно заболяване на. церебралните артерии (церебрална ангиопатия) със субкортикални инфаркти и леукоенцефалопатия (CADASIL синдром), който се манифестира с прогресивна деменция и положителна фамилна анамнеза.

Мигренозните аури са обикновено, но не винаги, последвани от типичното латерализирано силно главоболие.

Мигрената без главоболие се нарича "ацефалична мигрена" и се наблюдава в средата или края на живота на пациента, по-често при жените. Диагнозата "транзиторна исхемична атака" може да бъде обсъждана при наличие на рекурент епизоди на аура без главоболие. Мигренозната аура често се наблюдава при транзиторната исхемична атака при пациентите във всяка възраст.

Най-често приеманото обяснение относно патофизиологията на вигренозната аура е разпространението на кортикална депресия, която се движи измежду кортикалните региони и това поражда разнообразната й проява. Функционалният генератор на аурата при мигрена са средниттие структури на мозъчният ствол вкл.периакведукталната сива материя, дорзалните нуклеуси и локус коеруленус със субсеквентна активация на тригемино васкуларната система.