Ехографска галерия

Главни видове трансдюцери и образите, които те генерират

 Основни равнини на сканиране при ултразвуковото изследване на пациентът

 

 

 Зони на сканиране в главата на пациентът

 

 Зони на сканиране по шията и ръцете на пациентът

 

 

 

 

 

 

 

 Зони на сканиране по гръдният кош на пациентът

 

 

 

 

 Зони на сканиране по абдомена на пациентът

 

 

 

 

 Зони на сканиране по крака на пациентът