Екцесивно либидо

Желанието за извършване на сексуален акт е вариабилно при отделните хора и варира от минимален подтик до екцесивно, неистово желание за съвокупяване. Сексуалният интерес може да е по-голям от желаното и това се определя с термина „хиперсексуалност” или „сатиризъм”. Все още не е определена и скоро няма да бъде определена нормата за това каква е нормалната честота на половите актове при отделните двойки – всичко е много индивидуално.

Причините за екцесивното либидо включват както повишени нива на андрогените, така и психофизиологични причини и са посочени по-долу:

·         Конституционални причини

·         Психосоциални причини

o   Наличие на маниакално-депресивно заболяване

o   Навлизане в менопаузата

·         Хормонални причини

o   Преждевременен пубертет

o   Конгенитална адренална хиперплазия

o   Андроген секретиращ тумор от овариите

o   Поликистичнен овариален синдром

o   Терапия с андрогени

o   Терапия с някои антипсихотици (Абилифай)

·         Инфекциозни причини

o   Наличие на туберкулоза

·         Лекарства и ЦНС стимуланти

o   Алкохол в ниски дози

o   В хода на опиоидна/бензодиазепинова абстиненция

При жените често има екцесивно либидо в маниакалната база на биполярно заболяване.

Преждевременният пубертет и при двата пола се асоциира също така с повишено либидо, което не отговаря/не е подходящо за възрастта им. Същата ситуация се наблюдава и при конгениталната адренална хиперплазия, най-често поради дефицит на 21-хидроксилазата, което води до тестостеронов излишък при пациента.

Поради това, че андрогените са отговорни за поддържане на либидото и при жените, андрогенният излишък и при тях води до развитие на повишено либидо. Тук се вкюлчват случаите при наличие на поликситичен овариален синдром, приложение на андрогенна терапия при жени и много редките андроген секретиращи овариални тумори.

Повечето инфекции водят до редукция на либидото, но куриозно, и при двата пола екзацербацията на туберкулозната инфекция води до екцесивно либидо. Причината за този феномен не е известна все още.

Приема на алкохол в ниски дози стимулира либидото и пре двата пола, но хроничната алкахолна злоупотреба подтиска либидото по правило.

При жените повишено либидо се наблюдава и в хода на опиоидна/бензодиазепинова абстиненция.