Мнемоници – ревматология

Ювенилен идиопатичен артрит

ARTHRITIS

·         Повишено общо безпокойство?

·         Наличие на рикетсиална инфекция или метаболитна етиология?

·         Наличие на тумор?

·         Хемалотогична етиология?

·         Реактивен артрит?

·         Имунологични причини напр.системен лупус еритематодес?

·         Травма?

·         Нараняване?

Костни тумори на диафизата

A  LEMON

·         Адмантинома?

·         Лимфома?

·         Карциномна Еуинг?

·         Мултиплен миелом?

·         Остеома?

·         Невробластома?

Хондриокалциноза

WHIP A DOG

·         Болест на Уилсън?

·         Хиперпаратироидизъм/хемофилия/хипотероидизъм?

·         Идиопатично?

·         Псевдоподагра?

·         Акромегалия?

·         Захарен диабет?

·         Охроноза?

Инфламаторни ставни заболявания

CRP

·         Наличие на кристали /подагра или псевдоподагра/?

·         Наличие на ревматоиден артрит?

·         PAIR /псориазис, акилозиращ спондилит, инфламаторно чревнозаболяване, синдром на Райтер/?

Причини за ствана болка

SOFTER TISSUE

·         Сепсис?

·         Остеоартрит?

·         Фрактура?

·         Взпаление на сухожилията?

·         Епифизиална болка /левекемии/?

·         Отразена болка?

·         Наличие на неоплазия?

·         Наличие на исхемия?

·         Наличие на серопозитивен артрит?

·         Наличие на серонегативен артрит?

·         Урати?

·         Екстра-артикуларен ревматизъм?

Литични костни лезии  

FOG MACHINES

·         Фиброзна дисплазия?

·         Остеобластома?

·         Мултиплен миелом?

·         Метастази?

·         Аневризмална костна киста?

·         Хондробластома?

·         Хиперпаратироидизъм/хемангиома?

·         Инфекции?

·         Еозинофилен гранулом?

·         Проста костна киста?

Моноартрит

GHOST

·         Подагра?

·         Хемартроза?

·         Остеоартрит?

·         Сепсис?

·         Травма?

 

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!