Мнемоници – физикален преглед

Скрининг за алкохолна абстиненция

CAGE

·         Има ли пациента нужда от екцесивно пиене?

·         Променя ли се личността на пациента когато употреби алкохол?

·         Чувства ли се виновен пациента когато злоупотреби с алкохол?

·         Има ли нужда пациента да почне да пие още с отварянето на очите си?

Скрининг за депресия

SIGEMCAPS

·         Какъв е съня на пациентът – спокоен или не?

·         Ниво на внимание, интереси?

·         Изпитва ли чувство за вина пациентът?

·         Подтисната ли е енергичността на пациентът?

·         Какво е настроението на пациентът – подтиснато или не?

·         Каква е концентрацията на пациентът?

·         Какъв е апетита на пациентът?

·         Каква е психомоторната активност на пациентът?

·         Има ли мисли за самоубийство?

Захарен диабет и артериална хипертония

MEDOWS

·         Какви лекарства приема пациентът?

·         Какво е нивото на физическа активност на пациентът?

·         Спазва ли диета пациентът?

·         Какви са данните от офталмологичният преглед?

·         Има ли наднормено тегло пациентът?

·         Какво е нивото на кръвната захар на пациентът?

Обща диференциална диагноза на неизвестен пациент

DIRECTION

·         Дали състоянието не се дължи на употреба на лекарствени продукти?

·         Дали здравният проблем не се дължи на налична инфекция?

·         Дали здравният проблем не се дължи на ревматологично заболяване?

·         Дали здравният пролем не се дължи на ендокринно заболяване?

·         Дали здравният проблем не се дължи на кардиоваскуларно заболяване?

·         Дали здравният проблем не се дължи на инфламаторно заболяване?

·         Дали здравният проблем не се дължи на налична неоплазия?

·         Наличие на травма?

·         Други причини за патологията?

История на заболяването на пациента

LIQUOR AAA

·         Локализация на симптоматиката?

·         Интензивност на симптоматиката?

·         Качество на симптомите  - напр.характеристика на болковия синдром?

·         Начало на симптоматиката и преципитиращи фактори?

·         Ирадиация на симптоматиката?

·         Асоциирана симптоматика?

Анамнеза за минали заболявания

PAM HUGS FOSS

·         Предишна презентация на симптоматиката?

·         Наличие на алергии?

·         Прием на лекарства?

·         Минали хоспитализации?

·         Промени в уринирането?

·         Гастроинтестинални оплаквания?

·         Какв е съня на пациента?

·         Фамилна анамнеза?

·         Гинекологична анамнеза?

·         Сексуални навици?

·         Социален живот?

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!