Бърза диагностика и терапия – елекрокуцио

Сумаризирана информация за патологията

Размера на електроизгарянето се детерминира от:

·         Вида на напрежението

·         Продължителността на експозицията

·         Пътя на тока през тялото на пострадалия

Кожни изменения може и да няма!!!

Общи терапевтични разсъждения

·         Ниският волтаж на тока по-често предизвиква вентрикуларни фибрилации

·         Високият волтаж на тока предизвиква по-често респираторна недостатъчност

·         И двата вида волтажи могат да доведат до асистолия и увреди на нервната система

Клинична презентация

Симптоми и признаци

·         Вида на изгарянето може да варира от леки кожни изменения, през миалгии и парализи до дълбоки тъканни увреди или внезапна сърдечна смърт

·         Кожните изменения не корелират с тежестта на електрокуциото – малки кожни изменения могат да са съпроводени с масивни поражения на вътрешните органи

·         Пациентът може да почине от дисритмия, асистолия, респираторен арест или масивна дисфункция на вегетативната нервна система

·         Заниците на пациента може да са непроменени, свити или дилатирани

Диагностика

·         Електрокардиограма – незабавно

·         ПКК с кр захар + електролити

·         Биохимия:

o   Бъбречни функционални тестове

o   Чернодробни функционални тестове

o   Урина – общо химично изследване + миоглобулин в урината

o   Серумна креатин киназа + креатин киназа МВ-фракция

Лечение

·         Пълна аналгезия на пациента вкл.с приложението на опиоди и/или противовъзпалителни препарати

·         Масирана флуидна ресукцитация чрез приложението на кристалоиди в доза 1 мл/кг/час

·         Ранно премахване на девитализираните кожни участъци

·         Ако пациентът е бременна жена трябва да се установи виталността на плода респ.феталния дисстрес

Компликации

·         Генерализирани гърчове

·         Парализи

·         Дисритмии

·         Пневмоторакс

·         Тъканнен оток/тъканни некрози

·         Рабдомиолиза

·         Остра бъбречна недостатъчност

·         Хиповолемия от загуба на течности ретроперитонеално

·         Късно развитие на катаракта

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!