Бърза диагностика и терапия – амфетаминова и кокаинова свръхдозировка

Сумаризирана информация за патологията

·         Самоизмами до параноя и психози, ажитации

·         Гърчове, хипертермия

·         Хипертония, тахикардия

·         Хипонатремия при употреба на някои симпатикомиметици като Екстази

Общи терапевтични разсъждения

·         Амфетамините и кокаина са широко използвани токсигени поради техния еуфоричен и ЦНС стимулиращ ефект

·         Могат да бъдат пушени, поглъщани, инжектирани или инхалирани

·         Токсичният им ефект е вариабилен и варира в зависимост от вида им на приложение, както и от индивидуалната поносимост на пациента

·         Амфетамин подобни реакции се наблюдават и при употребата на синтетични канабиноиди

·         Амфетамин подобни реакции се наблюдават и при употребата на някои други ЦНС стимуланти, които се намират и в някои хранителни добавки като:

o   Ефедрин

o   Йохомбин

o   Кофеин

Клинична презентация

Симптоми и признаци

·         ЦНС стимулация с генерализирана активност на централната и периферната нервна система

·         Повишено общо безпокойство

·         Тахикардия

·         Хипертония

·         Изпотяване – профузно

·         Разширени зеници

·         При тежка интоксикация се наблюдават както хипертермия, така и гърчове

Диференциална диагноза

·         Употреба на епинефрин, псевдоепинефрин и кофеин

·         Антихолинергично отравяне

·         Психози с различна етиология

·         Топлинен удар

·         Алкохолна или седативна абстиненция

·         Серотонинов синдром

Лабораторна диагностика

·         Уринен скрининг за употребата на кокаин/симпатокомиметици

·         Хипонатремия при употребата на Екстази

Лечение

·         Кислородотерапия или изкуствена вентилация при необходимост

·         Мерки за бързо понижаване на повишената телесна температура

·         Бързо приложение на кристалоиди с цел профилактиране на миоглобулиновото ренално увреждане при пациентите с рабдомиолиза

·         Срещу психозите се използват парнетрални антипсихотици + венозно приложени седативи /напр.Лораземап или Диазепам/

·         Гърчовете се овладяват с приложението на фенобарбитал в доза 15 мг/кг – строго венозно

·         Хипертоничните кризи се овладяват от приложението на ВАЗОДИЛАТАТОРИ или комбинирани алфа-/бета блокери – венозно

·         САМОСТОЯТЕЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕТА БЛОКЕРИ при тази интоксикация може да доведе до парадоксална елевация на кръвното налягане на пациента, поради парадоксална стимулация а афа-рецепторите

·         Тахикардията се овладява чрез венозното приложение на Верапамил или ултра-краткотрайно действащи бета-блокери като Есмолол

Компликации

·         Тежкостепенната хипертония може да доведе до:

o   Миокарден инфаркт

o   Аортна дисекация

o   Интракраниална хеморагия

·         Тежкостепенната хипертермия може да доведе до:

o   Мултиорганна недостатъчност

o   Пермаментно мозъчно увреждане

o   Рабдомиолиза с метаболитна ацидоза

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!