Разпределение на мастната тъкан в тялото на пациентът

Абнормално разпределение на мастната тъкан в тялото се наблюдаава при липодистрофиите; това са група заболявания, при които или общо или ликално нарушение в разпределението на мастната тъкан.

Частичната липодистрофия /липодистрофия прогресива/ се характеризира със симетрична загуба на подкожна мастна тъкан по лицето и горната част на тялото, при наличие на нормална или дори излишна мастна тъкан в регионите под кръста. Много рядко атрофията е под кръста, а над него мастната тъкан е нормално разпределена. Тази патология по-често засяга жените и ако е налична се асоциира и с наличие на: хипергликемия, хиперлипидемия и хепатоспленомегалия.

При болестта на Деркум пълнотата на пациента е генерализирана, но в областта на мастните натрупвания има повишена ожна чувствителност, дори при някои пациенти с спонтанна болка; етиологията е неизвестна.

Абнормално разпределение на подкожната мастна тъкан има и при пациентите с придобита имунна недостатъчност: тук има врат като бизон /по подобие на болестта на Къшинг/, симетрични кожни липоми и хипертрофия на мастните жлези. Не е известно дали тези промени във ваншният вид на пациента са причинени или агравирани от антиретровирлната терапия? При пациентите с придобита имунна недостатъчност кортизоновата бихимия е нормална за разлика от пациентите страдащи от болестта на Къшинг.

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!