ЕКГ, долно латерална исхемия

Измежду пациентите без известно на тях или на лекарите им коронарно сърдечно заболяване, тихата исхемия се асоциира с повишен риск от развитие на неблагоприятни за пациента събития.

Тихата исхемия е особено важна ако е придружена от налични кардиоваскуларни фактори. Ето защо и долно-латералната исхемия представлява често клинична дилема. Най-честите причини за развитието на долупосочените изменения са:

·         Атеросклерозата

·         Емболизма

·         Дисекациите на каронарните артерии вкл.на интракраниални артерии

Важно е да знаем, че миокардната исхемия винаги предхожда развитието на остър миокарден инфаркт: