ЕКГ, антеросептална исхемия

Много хора над 40 годишна възраст имат някаква блокада в кръвоснабдяването на септума на сърцето. Най-честата причина за антеросепталната исхемия е разстеж на атеросклеротична плака в кръвоностите съдове на септума /предна лява десцендираща артерия/, по рядко може да се касае за запушването им от кръвен съсирек.

Интересното, е че пациентите със „тиха” и болкова антеросептална иiхемия имат едно и също заангажиране на миокардна маса в патологичният процес установено и ангиографски и чрез талиум-210 радионуклеарно изследване. /Американски кардиологичен журнал брой 4-ти от Октомври 1989 година/.

Предната стена на миокарда се заангажира при 63% от пациентите със сърчна ихемия, но само 41% от тях имт истински остър миокарден инфаркт. Най-честата компликация на антиросепталната исхемия са аритмиите, следвани от сърдечната недостатъчност и хипотонията. Смъртността при развит остър миокарден инфаркт в тази част на сърцето е близо 20% /PMID 2060466/. Независимо от това тази патология трябва да се познава бързо, защото тези пациенти трябва да бъдат подложени на сърдечна катетеризация калкото се може по скоро.

Не е труoно да се разпознае антеросепталната исхемия от антеросепталният инфаркт, защото при поiледния има QS форми само във V1-V2, докато при исхемията както сами виждате по-долу ST-депресиите са във всички гръдни отвеждания без V6. Червените линии отразяват начина по който трбsва да поглеoнете на този проблем: